TPHCM ứng dụng mô hình “phòng họp không giấy”

.
Nguồn: baodansinh.vn